สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 59,735

ผู้เข้าชมปีนี้ : 22,589

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 163

ผู้เข้าชมวันนี้ : 24

ข่าวการศึกษา By blog.eduzones.com
​ค่ายเพาะกล้า ครั้งที่ 10 ...

ค่ายเพาะกล้า ครั้งที่ 10 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คุณสมบัติผู้สมัคร :นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ...

ค่ายเด็กเซียน ครั้งที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและเมคคาทรอนิกส์ ...

ค่ายเด็กเซียน ครั้งที่ 2ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ...

รับตรง ประเภทรับตรงสอบคัดเล...

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง ประเภทรับตรงสอบคัดเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาปีการศึกษา ...

ดูทั้งหมด

ผู้อำนวยการ

นายวิษณุ โพธิ์ใจ

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23

รองผู้อำนวยการ

นายอุทิตร น้อยใย

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ-แผนงานและบริหารงานบุคคล

รองผู้อำนวยการ

นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง

รองผู้อำนวยการหัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

เพลงประจำโรงเรียน

×