สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 15,040

ผู้เข้าชมปีนี้ : 10,985

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 911

ผู้เข้าชมวันนี้ : 14

ข่าวการศึกษา By blog.eduzones.com
แนวคิดเพื่อครู จากพระราชดำร...

แนวคิดเพื่อครู จากพระราชดำรัสของในหลวง

เครือขายครูทองถิ่นประกวดหนังสั้นสมุทรปราการ ...

เครือขายครูทองถิ่นประกวดหนังสั้นสมุทรปราการ ทองถิ่นอันเปนที่รัก ชิงกว่า160,000 บาท เครือขายครูทองถิ่น ...

สพฐ.เดินหน้ามอบโอกาสทางการศ...

สพฐ.เดินหน้ามอบโอกาสทางการศึกษา ในกิจกรรมการรณรงค์การเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 ...

ดูทั้งหมด

รองผู้อำนวยการ

นายอุทิตร น้อยใย

รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน

รองผู้อำนวยการ

​นายอภิวัฒน์ แถวพันธ์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

รองผู้อำนวยการ

​นายเกริกเกียรติ อินเกตุ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

เพลงประจำโรงเรียน