สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 50,921

ผู้เข้าชมปีนี้ : 13,775

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 1,496

ผู้เข้าชมวันนี้ : 8

ข่าวการศึกษา By blog.eduzones.com
ค่าย PHARMCAMP UBU 2014 คณะเภสัชศาสตร์ ...

ค่าย PHARMCAMP UBU 2014 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คุณสมบัติผู้สมัคร :นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ...

​ค่ายเพาะกล้า ครั้งที่ 10 ...

ค่ายเพาะกล้า ครั้งที่ 10 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คุณสมบัติผู้สมัคร :นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ...

ค่ายเด็กเซียน ครั้งที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและเมคคาทรอนิกส์ ...

ค่ายเด็กเซียน ครั้งที่ 2ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ...

ดูทั้งหมด

ผู้อำนวยการ

นายวิษณุ โพธิ์ใจ

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23

รองผู้อำนวยการ

นายอุทิตร น้อยใย

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ-แผนงานและบริหารงานบุคคล

รองผู้อำนวยการ

นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง

รองผู้อำนวยการหัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

เพลงประจำโรงเรียน