สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 89,147

ผู้เข้าชมปีนี้ : 3,641

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 470

ผู้เข้าชมวันนี้ : 69

งานหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

วันที่ 07 มิ.ย. 2563
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > หลักสูตรวิถีเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > หลักสูตรวิถีเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง1
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > หลักสูตรวิถีเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > หลักสูตรวิถีเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3.1
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > หลักสูตรวิถีเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > หลักสูตรวิถีเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5หลักสูตรสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > หลักสูตรกลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ

หลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > หลักสูตรกลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

หลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > หลักสูตรกลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ