สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 88,313

ผู้เข้าชมปีนี้ : 2,807

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 624

ผู้เข้าชมวันนี้ : 50

งานหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

วันที่ 18 ก.ค. 2561
ตารางสอน ประจำปีการศึกษา 2560
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ระดับชั้นประถมศึกษา
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี