สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 93,415

ผู้เข้าชมปีนี้ : 4,268

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 2,221

ผู้เข้าชมวันนี้ : 224

งานหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

วันที่ 05 ส.ค. 2563
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > หลักสูตรวิถีเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > หลักสูตรวิถีเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง1
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > หลักสูตรวิถีเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > หลักสูตรวิถีเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3.1
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > หลักสูตรวิถีเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > หลักสูตรวิถีเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5หลักสูตรสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > หลักสูตรกลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ

หลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > หลักสูตรกลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

หลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > หลักสูตรกลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ