สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 88,313

ผู้เข้าชมปีนี้ : 2,807

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 624

ผู้เข้าชมวันนี้ : 50

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

วันที่ 26 ก.พ. 2561
ครูระวีวรรณ  ดาด้วง
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดการละเล่นพื้นบ้าน เรื่องวิ่งถอยหลัง(คำนำ)
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดการละเล่นพื้นบ้าน เรื่องวิ่งถอยหลัง(คำนำ เล่มที่ 2)
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดการละเล่นพื้นบ้าน เรื่องวิ่งถอยหลัง(คำนำ เล่มที่ 3)
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดการละเล่นพื้นบ้าน เรื่องวิ่งถอยหลัง(คำนำ เล่มที่ 4)
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดการละเล่นพื้นบ้าน เรื่องวิ่งถอยหลัง(คำนำ เล่มที่ 5)
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ชุดการละเล่นพื้นบ้าน The Folk Plays(ปก)
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ชุดการละเล่นพื้นบ้าน The Folk Plays(คำนำ)
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ชุดการละเล่นพื้นบ้าน The Folk Plays(รายงานผลการใช้หนังสือ)