สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 89,147

ผู้เข้าชมปีนี้ : 3,641

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 470

ผู้เข้าชมวันนี้ : 69

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

วันที่ 07 มิ.ย. 2563
ครูระวีวรรณ  ดาด้วง
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดการละเล่นพื้นบ้าน เรื่องวิ่งถอยหลัง(คำนำ)
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดการละเล่นพื้นบ้าน เรื่องวิ่งถอยหลัง(คำนำ เล่มที่ 2)
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดการละเล่นพื้นบ้าน เรื่องวิ่งถอยหลัง(คำนำ เล่มที่ 3)
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดการละเล่นพื้นบ้าน เรื่องวิ่งถอยหลัง(คำนำ เล่มที่ 4)
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดการละเล่นพื้นบ้าน เรื่องวิ่งถอยหลัง(คำนำ เล่มที่ 5)
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ชุดการละเล่นพื้นบ้าน The Folk Plays(ปก)
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ชุดการละเล่นพื้นบ้าน The Folk Plays(คำนำ)
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ชุดการละเล่นพื้นบ้าน The Folk Plays(รายงานผลการใช้หนังสือ)