สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 89,147

ผู้เข้าชมปีนี้ : 3,641

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 470

ผู้เข้าชมวันนี้ : 69

ข่าวการศึกษา By blog.eduzones.com

ผู้อำนวยการ

นายวิษณุ โพธิ์ใจ

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23

รองผู้อำนวยการ

นายไทรโยค ดาด้วง

รองผู้อำนวยการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เพลงประจำโรงเรียน