สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 89,147

ผู้เข้าชมปีนี้ : 3,641

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 470

ผู้เข้าชมวันนี้ : 69

การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง

วันที่ 25 ธ.ค. 2560
ผู้เข้าชม : 175
วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก งานบริหารวิชาการ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2560  ประธานพิธีเปิดการอบรมโดยผู้อำนวยการวิษณุ  โพธิ์ใจ และวิทยากรอบรมบรรยายและให้ความรู้ รองผู้อำนวยการอารีรัตน์  ชูรวง ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ บอร์ด ภาพวาดประกวดวันแม่และภาพวาดประกวด นิทรรศการวันอาเซียน
อบรมภาคค่ำเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2556 ได้รับความอนุเคราะห์จาก พระอาจารย์ธงชัยเฉลิมพล นววัชรวรวงศ์ นายกยุวธรรมิกชน องค์การยุวธรรมิกชนแห่งประเทศไทย
วันที่ 6-7 กรกฏาคม 2556 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาทได้มาเยี่ยมชมดูงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23