สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 89,147

ผู้เข้าชมปีนี้ : 3,641

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 470

ผู้เข้าชมวันนี้ : 69

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี 2561

วันที่ 26 ม.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 161
วันที 11 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี 2561 ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีโดยผู้อำนวยการวิษณุ  โพธิ์ใจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ สนามกีฬาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก