สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 88,313

ผู้เข้าชมปีนี้ : 2,807

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 624

ผู้เข้าชมวันนี้ : 50

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

วันที่ 26 ม.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 110
วันที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 09.00น. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประธานพิธีเปิดกิจกรรมโดยผู้อำนวยการวิษณุ  โพธิ์ใจ มีผู้บริหารคณะครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม และคณะผู้ใหญ่ดี พระคุณเจ้าวัดเทพกุญชร จังหวัดพิษณุโลก นำข้าวสารอาหารแห้ง ขนมเครื่องดื่ม มาบริจาคให้แก่เด็ก ๆ เนื่องในวันเด็ก พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ณ หอประชุมพ่อขุนศรีอินทราทิตย์
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ บอร์ด ภาพวาดประกวดวันแม่และภาพวาดประกวด นิทรรศการวันอาเซียน
อบรมภาคค่ำเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2556 ได้รับความอนุเคราะห์จาก พระอาจารย์ธงชัยเฉลิมพล นววัชรวรวงศ์ นายกยุวธรรมิกชน องค์การยุวธรรมิกชนแห่งประเทศไทย
วันที่ 6-7 กรกฏาคม 2556 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาทได้มาเยี่ยมชมดูงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23