สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 89,147

ผู้เข้าชมปีนี้ : 3,641

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 470

ผู้เข้าชมวันนี้ : 69

โครงการอบรมผู้นำนักเรียนด้านทันตสุขภาพ

วันที่ 26 ม.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 87
วันพุธ ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๓๐ น. ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๔ คน เข้าร่วมโครงการอบรมผู้นำนักเรียนด้านทันตสุขภาพ ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ บอร์ด ภาพวาดประกวดวันแม่และภาพวาดประกวด นิทรรศการวันอาเซียน
อบรมภาคค่ำเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2556 ได้รับความอนุเคราะห์จาก พระอาจารย์ธงชัยเฉลิมพล นววัชรวรวงศ์ นายกยุวธรรมิกชน องค์การยุวธรรมิกชนแห่งประเทศไทย
วันที่ 6-7 กรกฏาคม 2556 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาทได้มาเยี่ยมชมดูงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23