สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 89,147

ผู้เข้าชมปีนี้ : 3,641

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 470

ผู้เข้าชมวันนี้ : 69

โครงการฝึกอบรมเยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันอัคคีภัย

วันที่ 26 ม.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 138
 วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการฝึกอบรม เยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันอัคคีภัย ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-6 ณ หอประชุมพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พร้อมสาธิตการป้องกันอัคคีภัย และสารเคมี
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ บอร์ด ภาพวาดประกวดวันแม่และภาพวาดประกวด นิทรรศการวันอาเซียน
อบรมภาคค่ำเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2556 ได้รับความอนุเคราะห์จาก พระอาจารย์ธงชัยเฉลิมพล นววัชรวรวงศ์ นายกยุวธรรมิกชน องค์การยุวธรรมิกชนแห่งประเทศไทย
วันที่ 6-7 กรกฏาคม 2556 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาทได้มาเยี่ยมชมดูงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23