สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 88,313

ผู้เข้าชมปีนี้ : 2,807

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 624

ผู้เข้าชมวันนี้ : 50

เข้าร่วมประกวดระเบียบแถว ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 18 มิ.ย. 2561
ผู้เข้าชม : 33
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 นายประวิทย์ ธนสิริพงษ์ นายสุวรรณ มั่นคง นายมานะ ศรีสวรรณ์ พร้อมด้วยเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เข้าร่วมประกวดระเบียบแถว ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด ณ ค่ายเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ บอร์ด ภาพวาดประกวดวันแม่และภาพวาดประกวด นิทรรศการวันอาเซียน
อบรมภาคค่ำเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2556 ได้รับความอนุเคราะห์จาก พระอาจารย์ธงชัยเฉลิมพล นววัชรวรวงศ์ นายกยุวธรรมิกชน องค์การยุวธรรมิกชนแห่งประเทศไทย
วันที่ 6-7 กรกฏาคม 2556 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาทได้มาเยี่ยมชมดูงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23