สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 89,147

ผู้เข้าชมปีนี้ : 3,641

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 470

ผู้เข้าชมวันนี้ : 69

กิจกรรมการอบรมฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

วันที่ 18 มิ.ย. 2561
ผู้เข้าชม : 87
วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการอบรมฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับชั้น    มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  ม.5/1 ม.6/1 โดยมีโรงเรียนศรีอินทราทิตย์เข้าร่วม และโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วม โดยผู้อำนวยการประธานกล่าวเปิดการอบรมและต้อนรับคณะวิทยากร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ณ หอประชุมพ่อขุนศรีอินทราทิตย์
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ บอร์ด ภาพวาดประกวดวันแม่และภาพวาดประกวด นิทรรศการวันอาเซียน
อบรมภาคค่ำเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2556 ได้รับความอนุเคราะห์จาก พระอาจารย์ธงชัยเฉลิมพล นววัชรวรวงศ์ นายกยุวธรรมิกชน องค์การยุวธรรมิกชนแห่งประเทศไทย
วันที่ 6-7 กรกฏาคม 2556 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาทได้มาเยี่ยมชมดูงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23