สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 89,147

ผู้เข้าชมปีนี้ : 3,641

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 470

ผู้เข้าชมวันนี้ : 69

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานอาชีพเพื่อการมีงานทำจาก สพป.สุโขทัย เขต 2

วันที่ 18 มิ.ย. 2561
ผู้เข้าชม : 110
วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00-16.30 น. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก โดยผู้อำนวยการวิษณุ  โพธิ์ใจ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานอาชีพเพื่อการมีงานทำจาก สพป.สุโขทัย เขต 2 ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ บอร์ด ภาพวาดประกวดวันแม่และภาพวาดประกวด นิทรรศการวันอาเซียน
อบรมภาคค่ำเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2556 ได้รับความอนุเคราะห์จาก พระอาจารย์ธงชัยเฉลิมพล นววัชรวรวงศ์ นายกยุวธรรมิกชน องค์การยุวธรรมิกชนแห่งประเทศไทย
วันที่ 6-7 กรกฏาคม 2556 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาทได้มาเยี่ยมชมดูงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23