สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 89,147

ผู้เข้าชมปีนี้ : 3,641

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 470

ผู้เข้าชมวันนี้ : 69

เข้าร่วมแข่งขัน "sh0w & shar3 2018 สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว"

วันที่ 27 มิ.ย. 2561
ผู้เข้าชม : 63
วันที่ 23 มิถุนายน 2561 นางสาวสุธาสินี อินสุและนายธนพัฒน์ ศรีคำสุข นำนักเรียนวันที่ 23 มิถุนายน 2561 นางสาวสุธาสินี อินสุและนายธนพัฒน์ ศรีคำสุข นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน "sh0w &  shar3 2018 สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว" ได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับประเทศได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับประเทศ
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ บอร์ด ภาพวาดประกวดวันแม่และภาพวาดประกวด นิทรรศการวันอาเซียน
อบรมภาคค่ำเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2556 ได้รับความอนุเคราะห์จาก พระอาจารย์ธงชัยเฉลิมพล นววัชรวรวงศ์ นายกยุวธรรมิกชน องค์การยุวธรรมิกชนแห่งประเทศไทย
วันที่ 6-7 กรกฏาคม 2556 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาทได้มาเยี่ยมชมดูงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23