สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 88,313

ผู้เข้าชมปีนี้ : 2,807

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 624

ผู้เข้าชมวันนี้ : 50

กองกำกับตชด 31 จังหวัดพิษณุโลกตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 27 มิ.ย. 2561
ผู้เข้าชม : 14
 26 มิถุนายน 2561 กองกำกับตชด 31 จังหวัดพิษณุโลกตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ บอร์ด ภาพวาดประกวดวันแม่และภาพวาดประกวด นิทรรศการวันอาเซียน
อบรมภาคค่ำเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2556 ได้รับความอนุเคราะห์จาก พระอาจารย์ธงชัยเฉลิมพล นววัชรวรวงศ์ นายกยุวธรรมิกชน องค์การยุวธรรมิกชนแห่งประเทศไทย
วันที่ 6-7 กรกฏาคม 2556 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาทได้มาเยี่ยมชมดูงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23