สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 89,147

ผู้เข้าชมปีนี้ : 3,641

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 470

ผู้เข้าชมวันนี้ : 69

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณโรงเรียนส่งเสริมการอ่านดีเด่น โดยมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์

วันที่ 27 มิ.ย. 2561
ผู้เข้าชม : 107
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30-12.00 น. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณโรงเรียนส่งเสริมการอ่านดีเด่น โดยมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ และรับมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน ณ หอประชุมพ่อขุนศรีอินทราทิตย์
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ บอร์ด ภาพวาดประกวดวันแม่และภาพวาดประกวด นิทรรศการวันอาเซียน
อบรมภาคค่ำเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2556 ได้รับความอนุเคราะห์จาก พระอาจารย์ธงชัยเฉลิมพล นววัชรวรวงศ์ นายกยุวธรรมิกชน องค์การยุวธรรมิกชนแห่งประเทศไทย
วันที่ 6-7 กรกฏาคม 2556 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาทได้มาเยี่ยมชมดูงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23