สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 89,147

ผู้เข้าชมปีนี้ : 3,641

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 470

ผู้เข้าชมวันนี้ : 69

กิจกรรม วันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2561

วันที่ 27 มิ.ย. 2561
ผู้เข้าชม : 122
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น.-16.00 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรม วันสุนทรภู่ โดยผู้อำนวยการวิษณุ  โพธิ์ใจ ประธานพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ร่วมกิจกรรม และมอบของรางวัลการประกวดการแต่งคำกลอน การประกวดร้องเพลง เนื่องในวันสุนทรภู่ ณ หอประชุมพ่อขุนศรีอินทราทิตย์
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ บอร์ด ภาพวาดประกวดวันแม่และภาพวาดประกวด นิทรรศการวันอาเซียน
อบรมภาคค่ำเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2556 ได้รับความอนุเคราะห์จาก พระอาจารย์ธงชัยเฉลิมพล นววัชรวรวงศ์ นายกยุวธรรมิกชน องค์การยุวธรรมิกชนแห่งประเทศไทย
วันที่ 6-7 กรกฏาคม 2556 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาทได้มาเยี่ยมชมดูงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23