สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 89,147

ผู้เข้าชมปีนี้ : 3,641

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 470

ผู้เข้าชมวันนี้ : 69

กิจกรรมเดินและวิ่งรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 28 มิ.ย. 2561
ผู้เข้าชม : 149
วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 06.00 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมเดินและวิ่งรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด โดยผู้อำนวยการวิษณุ  โพธิ์ใจ ประธานพิธีเปิดกิจกรรมพร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียนร่วมเดินรณรงค์และร่วมกันดื่มนมเพื่อสุขภาพ เนื่องในวันดื่มนมโลกในครั้งนี้ ณ อาคารหอประชุมอเนกประสงค์
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ บอร์ด ภาพวาดประกวดวันแม่และภาพวาดประกวด นิทรรศการวันอาเซียน
อบรมภาคค่ำเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2556 ได้รับความอนุเคราะห์จาก พระอาจารย์ธงชัยเฉลิมพล นววัชรวรวงศ์ นายกยุวธรรมิกชน องค์การยุวธรรมิกชนแห่งประเทศไทย
วันที่ 6-7 กรกฏาคม 2556 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาทได้มาเยี่ยมชมดูงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23