สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 89,147

ผู้เข้าชมปีนี้ : 3,641

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 470

ผู้เข้าชมวันนี้ : 69

ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา

วันที่ 27 ก.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 215
วันที่ 25 ก.ค. 2561 เวลา 11.00 น. ผู้อำนวยการวิษณุ  โพธิ์ใจ นำตัวแทนคณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกันถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดหน้าพระธาตุ(วันเหนือ) และวันเนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ บอร์ด ภาพวาดประกวดวันแม่และภาพวาดประกวด นิทรรศการวันอาเซียน
อบรมภาคค่ำเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2556 ได้รับความอนุเคราะห์จาก พระอาจารย์ธงชัยเฉลิมพล นววัชรวรวงศ์ นายกยุวธรรมิกชน องค์การยุวธรรมิกชนแห่งประเทศไทย
วันที่ 6-7 กรกฏาคม 2556 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาทได้มาเยี่ยมชมดูงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23