สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 89,147

ผู้เข้าชมปีนี้ : 3,641

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 470

ผู้เข้าชมวันนี้ : 69

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 06 พ.ย. 2561
ผู้เข้าชม : 431
วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.-11.00 น.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก  จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยรองผู้อำนวยการอารีรัตน์ ชูรวง ประธานพิธีเปิดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง พร้อมคณะครูบุคลากรให้การต้อนรับผู้ปกครองนักเรียน ณ หอประชุมพ่อขุนศรีอินทราทิตย์  และนักเรียน ผู้ปกครองพบครูประจำชั้นเพื่อรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ผลการเรียน ประจำชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียน
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ บอร์ด ภาพวาดประกวดวันแม่และภาพวาดประกวด นิทรรศการวันอาเซียน
อบรมภาคค่ำเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2556 ได้รับความอนุเคราะห์จาก พระอาจารย์ธงชัยเฉลิมพล นววัชรวรวงศ์ นายกยุวธรรมิกชน องค์การยุวธรรมิกชนแห่งประเทศไทย
วันที่ 6-7 กรกฏาคม 2556 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาทได้มาเยี่ยมชมดูงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23