สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 89,147

ผู้เข้าชมปีนี้ : 3,641

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 470

ผู้เข้าชมวันนี้ : 69

งานกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรม ความรุนแรง ยาเสพติดให้โทษ และพฤติกรรมแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันที่ 06 พ.ย. 2561
ผู้เข้าชม : 139
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย ร่วมกับงานกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมให้ความรู้  เกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรม ความรุนแรง ยาเสพติดให้โทษ และพฤติกรรมแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยผู้อำนวยการวิษณุ  โพธิ์ใจและตัวแทนคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโสตทัศนูปกรณ์
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ บอร์ด ภาพวาดประกวดวันแม่และภาพวาดประกวด นิทรรศการวันอาเซียน
อบรมภาคค่ำเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2556 ได้รับความอนุเคราะห์จาก พระอาจารย์ธงชัยเฉลิมพล นววัชรวรวงศ์ นายกยุวธรรมิกชน องค์การยุวธรรมิกชนแห่งประเทศไทย
วันที่ 6-7 กรกฏาคม 2556 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาทได้มาเยี่ยมชมดูงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23