สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 89,147

ผู้เข้าชมปีนี้ : 3,641

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 470

ผู้เข้าชมวันนี้ : 69

งานกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรม ความรุนแรง ยาเสพติดให้โทษ และพฤติกรรมแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันท