สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 89,147

ผู้เข้าชมปีนี้ : 3,641

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 470

ผู้เข้าชมวันนี้ : 69

สักการะพ่อขุนศรีอินทราทิตย์

วันที่ 22 พ.ย. 2561
ผู้เข้าชม : 219
วันที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 07.00 น. ผู้อำนวยการวิษณุ  โพธิ์ใจ คณะครูและบุคลากร ร่วมสักการะพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ บอร์ด ภาพวาดประกวดวันแม่และภาพวาดประกวด นิทรรศการวันอาเซียน
อบรมภาคค่ำเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2556 ได้รับความอนุเคราะห์จาก พระอาจารย์ธงชัยเฉลิมพล นววัชรวรวงศ์ นายกยุวธรรมิกชน องค์การยุวธรรมิกชนแห่งประเทศไทย
วันที่ 6-7 กรกฏาคม 2556 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาทได้มาเยี่ยมชมดูงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23