สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 89,147

ผู้เข้าชมปีนี้ : 3,641

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 470

ผู้เข้าชมวันนี้ : 69

การประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง

วันที่ 22 พ.ย. 2561
ผู้เข้าชม : 172
วันที่ 29 พฤศจิกายน  2561 เวลา 08.30 น.  คณะกรรมการการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง โดยผู้อำนวยการวิษณุ  โพธิ์ใจ คณะครู บุคลากรและนักเรียนให้การต้อนรับ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ บอร์ด ภาพวาดประกวดวันแม่และภาพวาดประกวด นิทรรศการวันอาเซียน
อบรมภาคค่ำเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2556 ได้รับความอนุเคราะห์จาก พระอาจารย์ธงชัยเฉลิมพล นววัชรวรวงศ์ นายกยุวธรรมิกชน องค์การยุวธรรมิกชนแห่งประเทศไทย
วันที่ 6-7 กรกฏาคม 2556 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาทได้มาเยี่ยมชมดูงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23