สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 89,147

ผู้เข้าชมปีนี้ : 3,641

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 470

ผู้เข้าชมวันนี้ : 69

กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติลานภูหิน ศึกษาถิ่นประวัติศาสตร์ไทย

วันที่ 08 ม.ค. 2562
ผู้เข้าชม : 109
วันที่ 5 มกราคม 2562 คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติลานภูหิน ศึกษาถิ่นประวัติศาสตร์ไทย  ณ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ บอร์ด ภาพวาดประกวดวันแม่และภาพวาดประกวด นิทรรศการวันอาเซียน
อบรมภาคค่ำเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2556 ได้รับความอนุเคราะห์จาก พระอาจารย์ธงชัยเฉลิมพล นววัชรวรวงศ์ นายกยุวธรรมิกชน องค์การยุวธรรมิกชนแห่งประเทศไทย
วันที่ 6-7 กรกฏาคม 2556 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาทได้มาเยี่ยมชมดูงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23