สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 89,147

ผู้เข้าชมปีนี้ : 3,641

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 470

ผู้เข้าชมวันนี้ : 69

กิจกรรมวันเด็ก

วันที่ 18 ม.ค. 2562
ผู้เข้าชม : 356
วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมวันเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ประธานพิธีเปิดโดยผู้อำนวยการวิษณุ  โพธิ์ใจ ณ หอประชุมพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ มีการจับของขวัญของรางวัลของคณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากร ให้แก่ลูก ๆ นักเรียนและมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีการนำของขวัญ ของรางวัล ข้าวสาร อาหารแห้ง มามอบให้นักเรียนจากผู้ใหญ่ใจดีและศิษย์เก่ารุ่นพี่ที่จบการศึกษา
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ บอร์ด ภาพวาดประกวดวันแม่และภาพวาดประกวด นิทรรศการวันอาเซียน
อบรมภาคค่ำเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2556 ได้รับความอนุเคราะห์จาก พระอาจารย์ธงชัยเฉลิมพล นววัชรวรวงศ์ นายกยุวธรรมิกชน องค์การยุวธรรมิกชนแห่งประเทศไทย
วันที่ 6-7 กรกฏาคม 2556 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาทได้มาเยี่ยมชมดูงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23