สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 89,147

ผู้เข้าชมปีนี้ : 3,641

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 470

ผู้เข้าชมวันนี้ : 69

การประเมินสถานศึกษาโรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับ ประถมศึกษา

วันที่ 18 ม.ค. 2562
ผู้เข้าชม : 369
วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาโรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับ ประถมศึกษา เข้าประเมินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก โดยผู้อำนวยการวิษณุ  โพธิ์ใจให้การต้อนรับพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาในสังกัด สศศ. คณะครูบุคลากรและนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายโรงเรียนนครไทย 3 ให้เกียรติเข้าร่วมในการประเมินสถานศึกษาโรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา ณ ห้องประชุมโสตทัศนูปกรณ์
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ บอร์ด ภาพวาดประกวดวันแม่และภาพวาดประกวด นิทรรศการวันอาเซียน
อบรมภาคค่ำเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2556 ได้รับความอนุเคราะห์จาก พระอาจารย์ธงชัยเฉลิมพล นววัชรวรวงศ์ นายกยุวธรรมิกชน องค์การยุวธรรมิกชนแห่งประเทศไทย
วันที่ 6-7 กรกฏาคม 2556 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาทได้มาเยี่ยมชมดูงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23