สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 89,147

ผู้เข้าชมปีนี้ : 3,641

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 470

ผู้เข้าชมวันนี้ : 69

งานวันครู ประจำปี 2562

วันที่ 18 ม.ค. 2562
ผู้เข้าชม : 511
วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการวิษณุ  โพธิ์ใจ นำตัวแทนคณะครู บุคลากร เข้าร่วมงานวันครู ประจำปี 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนนครไทยวิทยาคม พร้อมพิธีเปิดกีฬา สิงห์เหนือ-เสือใต้ และมีตัวแทนคณะครูเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ในกิจกรรมวันครูในครั้งนี้
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ บอร์ด ภาพวาดประกวดวันแม่และภาพวาดประกวด นิทรรศการวันอาเซียน
อบรมภาคค่ำเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2556 ได้รับความอนุเคราะห์จาก พระอาจารย์ธงชัยเฉลิมพล นววัชรวรวงศ์ นายกยุวธรรมิกชน องค์การยุวธรรมิกชนแห่งประเทศไทย
วันที่ 6-7 กรกฏาคม 2556 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาทได้มาเยี่ยมชมดูงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23