สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 89,147

ผู้เข้าชมปีนี้ : 3,641

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 470

ผู้เข้าชมวันนี้ : 69

ชมการแสดงละครเวทีในโครงการละครโรงเล็กเทคโนฯ ครั้งที่ 3

วันที่ 21 ม.ค. 2562
ผู้เข้าชม : 169
วันที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ผู้อำนวยการวิษณุ  โพธิ์ใจ นำคณะครูโดยมีครูวนิดา  บุญเกิด ครูเกตุกนก เลิกนุช ครูสุธาสินี  อินสุ ครูกนกวรรณ สีตะริสุ  ครูวีรพงษ์  แสงบุตรดี  ครูธนพัฒน์  ศรีคำสุข และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 3 ห้องเรียน เข้าร่วมชมการแสดงละครเวทีในโครงการละครโรงเล็กเทคโนฯ ครั้งที่  3     เรื่อง Re ชีวิตลิขิตอนาคต และผู้อำนวยการได้เข้ารับมอบ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ บอร์ด ภาพวาดประกวดวันแม่และภาพวาดประกวด นิทรรศการวันอาเซียน
อบรมภาคค่ำเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2556 ได้รับความอนุเคราะห์จาก พระอาจารย์ธงชัยเฉลิมพล นววัชรวรวงศ์ นายกยุวธรรมิกชน องค์การยุวธรรมิกชนแห่งประเทศไทย
วันที่ 6-7 กรกฏาคม 2556 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาทได้มาเยี่ยมชมดูงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23