สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 89,147

ผู้เข้าชมปีนี้ : 3,641

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 470

ผู้เข้าชมวันนี้ : 69

กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี

วันที่ 12 ก.พ. 2562
ผู้เข้าชม : 306
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. งานลูกเสือ จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2562 ประธานพิธีเปิดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2562 โดยผู้อำนวยการวิษณุ  โพธ์ใจ พร้อมด้วยคณะผู้กำกับลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ บอร์ด ภาพวาดประกวดวันแม่และภาพวาดประกวด นิทรรศการวันอาเซียน
อบรมภาคค่ำเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2556 ได้รับความอนุเคราะห์จาก พระอาจารย์ธงชัยเฉลิมพล นววัชรวรวงศ์ นายกยุวธรรมิกชน องค์การยุวธรรมิกชนแห่งประเทศไทย
วันที่ 6-7 กรกฏาคม 2556 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาทได้มาเยี่ยมชมดูงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23