สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 89,147

ผู้เข้าชมปีนี้ : 3,641

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 470

ผู้เข้าชมวันนี้ : 69

อบรมปลูกจิตสำนึกรักท้องถิ่น

วันที่ 12 ก.พ. 2562
ผู้เข้าชม : 116
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 49 คน ได้ร่วมทำกิจกรรม อบรมปลูกจิตสำนึกรักท้องถิ่น ณ ค่ายสฤษดิ์เสนา

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ บอร์ด ภาพวาดประกวดวันแม่และภาพวาดประกวด นิทรรศการวันอาเซียน
อบรมภาคค่ำเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2556 ได้รับความอนุเคราะห์จาก พระอาจารย์ธงชัยเฉลิมพล นววัชรวรวงศ์ นายกยุวธรรมิกชน องค์การยุวธรรมิกชนแห่งประเทศไทย
วันที่ 6-7 กรกฏาคม 2556 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาทได้มาเยี่ยมชมดูงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23