สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 89,147

ผู้เข้าชมปีนี้ : 3,641

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 470

ผู้เข้าชมวันนี้ : 69

คณะกรรมการนิเทศ ติดตามผลการบริหารจัดการศึกษา ตามนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 01 ก.ค. 2562
ผู้เข้าชม : 274
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. คณะกรรมการนิเทศ ติดตามผลการบริหารจัดการศึกษา ตามนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก  โดยผู้อำนวยการวิษณุ  โพธิ์ใจ นำคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรให้การต้อน รับคณะกรรมการนิเทศ ณ ห้องประชุมโสตทัศนูปกรณ์
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ บอร์ด ภาพวาดประกวดวันแม่และภาพวาดประกวด นิทรรศการวันอาเซียน
อบรมภาคค่ำเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2556 ได้รับความอนุเคราะห์จาก พระอาจารย์ธงชัยเฉลิมพล นววัชรวรวงศ์ นายกยุวธรรมิกชน องค์การยุวธรรมิกชนแห่งประเทศไทย
วันที่ 6-7 กรกฏาคม 2556 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาทได้มาเยี่ยมชมดูงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23