สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 93,406

ผู้เข้าชมปีนี้ : 4,259

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 2,212

ผู้เข้าชมวันนี้ : 215

กิจกรรมถาม-ตอบปัญหากฏหมายเนื่องในวันรพี

วันที่ 31 ก.ค. 2562
ผู้เข้าชม : 416
วันที่ 30 กรกฏาคม 2562 เวลา 15.30 น. กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมถาม-ตอบปัญหากฏหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2562 ประธานพิธีเปิดโดยรองผู้อำนวยการไทรโยค  ดาด้วง  มีทีมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 เข้าร่วมแข่งขันถาม-ตอบปัญหากฏหมาย ณ ห้องประชุมโสตทัศนูปกรณ์
นักเรียนชนะเลิศการตอบปัญหากฎหมายคือ
๑. นายศุภฤกษ์ สาคนิจ ม. ๖/๑
๒. นายประทีป ไชยปัน  ม. ๖/๓
๓. นายฑลนที ชมภูเทศ ม.๖/๒

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ บอร์ด ภาพวาดประกวดวันแม่และภาพวาดประกวด นิทรรศการวันอาเซียน
อบรมภาคค่ำเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2556 ได้รับความอนุเคราะห์จาก พระอาจารย์ธงชัยเฉลิมพล นววัชรวรวงศ์ นายกยุวธรรมิกชน องค์การยุวธรรมิกชนแห่งประเทศไทย
วันที่ 6-7 กรกฏาคม 2556 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาทได้มาเยี่ยมชมดูงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23