สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 89,147

ผู้เข้าชมปีนี้ : 3,641

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 470

ผู้เข้าชมวันนี้ : 69

กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนม พรรษาสมเด็จพระพันปีหลวง

วันที่ 13 ส.ค. 2562
ผู้เข้าชม : 284
วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 18.30 น. กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนม พรรษาสมเด็จพระพันปีหลวง โดยผู้อำนวยการวิษณุ โพธิ์ใจประธานพิธี นำคณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรและนักเรียนร่วมกิจกรรม  ณ หอประชุมพ่อขุนศรีอินทราทิตย์
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ บอร์ด ภาพวาดประกวดวันแม่และภาพวาดประกวด นิทรรศการวันอาเซียน
อบรมภาคค่ำเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2556 ได้รับความอนุเคราะห์จาก พระอาจารย์ธงชัยเฉลิมพล นววัชรวรวงศ์ นายกยุวธรรมิกชน องค์การยุวธรรมิกชนแห่งประเทศไทย
วันที่ 6-7 กรกฏาคม 2556 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาทได้มาเยี่ยมชมดูงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23