สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 89,147

ผู้เข้าชมปีนี้ : 3,641

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 470

ผู้เข้าชมวันนี้ : 69

กิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 20 ส.ค. 2562
ผู้เข้าชม : 313
วันที่ 16 สิงหาคม 2562  เวลา 09.00 น. งานนักเรียนประจำ ร่วมกับงานลูกเสือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยผู้อำนวยการวิษณุ  โพธิ์ใจ ประธานพิธีเปิด  วิทยากรบรรยายโดยพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนครไทย และสำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดพิษณุโลก สาขาอำเภอนครไทย มีนักเรียนตัวแทนลูกเสือมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ จังหวัดพิษณุโลกและนักเรียนตัวแทนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมโสตทัศนูปกรณ์
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ บอร์ด ภาพวาดประกวดวันแม่และภาพวาดประกวด นิทรรศการวันอาเซียน
อบรมภาคค่ำเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2556 ได้รับความอนุเคราะห์จาก พระอาจารย์ธงชัยเฉลิมพล นววัชรวรวงศ์ นายกยุวธรรมิกชน องค์การยุวธรรมิกชนแห่งประเทศไทย
วันที่ 6-7 กรกฏาคม 2556 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาทได้มาเยี่ยมชมดูงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23