สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 89,147

ผู้เข้าชมปีนี้ : 3,641

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 470

ผู้เข้าชมวันนี้ : 69

กล่าวขอบคุณพร้อมมอบช่อดอกไม้และกล่าวให้กำลังใจ คุณลุงเพิ่ม แก้วสีทอง เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

วันที่ 25 ก.ย. 2562
ผู้เข้าชม : 355
วันที่ 25 กันยายน 2562  เวลา 08.15 น. ผู้อำนวยการวิษณุ  โพธิ์ใจ นำคณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากรและสภานักเรียน ร่วมกันกล่าวขอบคุณพร้อมมอบช่อดอกไม้และกล่าวให้กำลังใจ คุณลุงเพิ่ม  แก้วสีทอง เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ บอร์ด ภาพวาดประกวดวันแม่และภาพวาดประกวด นิทรรศการวันอาเซียน
อบรมภาคค่ำเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2556 ได้รับความอนุเคราะห์จาก พระอาจารย์ธงชัยเฉลิมพล นววัชรวรวงศ์ นายกยุวธรรมิกชน องค์การยุวธรรมิกชนแห่งประเทศไทย
วันที่ 6-7 กรกฏาคม 2556 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาทได้มาเยี่ยมชมดูงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23