สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 89,147

ผู้เข้าชมปีนี้ : 3,641

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 470

ผู้เข้าชมวันนี้ : 69

การประเมินรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับประถมศึกษา

วันที่ 26 ก.ย. 2562
ผู้เข้าชม : 427
วันที่ 26 กันยาย 2562  คณะกรรมการประเมินรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับประถมศึกษา โดยนายภิเศก ขุุ้นคีรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศการจัดการจัดการศึกษา ศน.สพป.พล.3 พร้อมคณะกรรรมตรวจประเมินรางวัลโรงเรียนพระราชทานโดยมีคณะ  กรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมรับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางการประเมิน ณ ห้องประชุมโสตทัศนูปกรณ์
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ บอร์ด ภาพวาดประกวดวันแม่และภาพวาดประกวด นิทรรศการวันอาเซียน
อบรมภาคค่ำเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2556 ได้รับความอนุเคราะห์จาก พระอาจารย์ธงชัยเฉลิมพล นววัชรวรวงศ์ นายกยุวธรรมิกชน องค์การยุวธรรมิกชนแห่งประเทศไทย
วันที่ 6-7 กรกฏาคม 2556 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาทได้มาเยี่ยมชมดูงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23