สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 93,388

ผู้เข้าชมปีนี้ : 4,241

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 2,194

ผู้เข้าชมวันนี้ : 197

กิจกรรมค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ

วันที่ 08 ธ.ค. 2562
ผู้เข้าชม : 328
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ บอร์ด ภาพวาดประกวดวันแม่และภาพวาดประกวด นิทรรศการวันอาเซียน
อบรมภาคค่ำเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2556 ได้รับความอนุเคราะห์จาก พระอาจารย์ธงชัยเฉลิมพล นววัชรวรวงศ์ นายกยุวธรรมิกชน องค์การยุวธรรมิกชนแห่งประเทศไทย
วันที่ 6-7 กรกฏาคม 2556 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาทได้มาเยี่ยมชมดูงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23