สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 89,147

ผู้เข้าชมปีนี้ : 3,641

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 470

ผู้เข้าชมวันนี้ : 69

คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา (ขนาดกลาง)

วันที่ 14 ม.ค. 2563
ผู้เข้าชม : 73
วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 8.30 น.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลกให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา (ขนาดกลาง) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยผู้อำนวยการวิษณุ  โพธิ์ใจ นำคณะผู้บริหาร  คณะครูบุคลากร และนักเรียนกล่าวให้การต้อนรับ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ และร่วมประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ บอร์ด ภาพวาดประกวดวันแม่และภาพวาดประกวด นิทรรศการวันอาเซียน
อบรมภาคค่ำเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2556 ได้รับความอนุเคราะห์จาก พระอาจารย์ธงชัยเฉลิมพล นววัชรวรวงศ์ นายกยุวธรรมิกชน องค์การยุวธรรมิกชนแห่งประเทศไทย
วันที่ 6-7 กรกฏาคม 2556 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาทได้มาเยี่ยมชมดูงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23