สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 89,147

ผู้เข้าชมปีนี้ : 3,641

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 470

ผู้เข้าชมวันนี้ : 69

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี ระดับประถมศึกษา

วันที่ 12 ก.พ. 2563
ผู้เข้าชม : 231
วันที่  6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. เครือข่ายโรงเรียนอำเภอนครไทย 3 จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก นำคณะลูกเสือ และเนตรนารีสามัญ เข้าร่วมการอยู่ค่ายพักแรม ณ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ บอร์ด ภาพวาดประกวดวันแม่และภาพวาดประกวด นิทรรศการวันอาเซียน
อบรมภาคค่ำเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2556 ได้รับความอนุเคราะห์จาก พระอาจารย์ธงชัยเฉลิมพล นววัชรวรวงศ์ นายกยุวธรรมิกชน องค์การยุวธรรมิกชนแห่งประเทศไทย
วันที่ 6-7 กรกฏาคม 2556 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาทได้มาเยี่ยมชมดูงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23