สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 89,147

ผู้เข้าชมปีนี้ : 3,641

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 470

ผู้เข้าชมวันนี้ : 69

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี

วันที่ 12 ก.พ. 2563
ผู้เข้าชม : 216
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.30 น. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า โดยผู้อำนวยการวิษณุ โพธ์ใจ นำคณะผู้กำกับลูกเสือและเนตรนารี เข้าสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์เพื่อความเป็นสิริมงคล ขอให้เดินทางปลอดภัยในการอยู่ค่ายพักแรมครั้งนี้
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ บอร์ด ภาพวาดประกวดวันแม่และภาพวาดประกวด นิทรรศการวันอาเซียน
อบรมภาคค่ำเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2556 ได้รับความอนุเคราะห์จาก พระอาจารย์ธงชัยเฉลิมพล นววัชรวรวงศ์ นายกยุวธรรมิกชน องค์การยุวธรรมิกชนแห่งประเทศไทย
วันที่ 6-7 กรกฏาคม 2556 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาทได้มาเยี่ยมชมดูงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23