สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 89,147

ผู้เข้าชมปีนี้ : 3,641

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 470

ผู้เข้าชมวันนี้ : 69

กิจกรรมจิตอาสา วปร.904 การปฏิบัติตนจิตอาสา การช่วยเหลือการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

วันที่ 12 ก.พ. 2563
ผู้เข้าชม : 236
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมจิตอาสา วปร.904 การปฏิบัติตนจิตอาสา การช่วยเหลือการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประธานพิธีเปิดโดยรองผู้อำนวยการ ไทรโยค ดาด้วง ณ หอประชุมพ่อขุนศรีอินทราทิตย์
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ บอร์ด ภาพวาดประกวดวันแม่และภาพวาดประกวด นิทรรศการวันอาเซียน
อบรมภาคค่ำเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2556 ได้รับความอนุเคราะห์จาก พระอาจารย์ธงชัยเฉลิมพล นววัชรวรวงศ์ นายกยุวธรรมิกชน องค์การยุวธรรมิกชนแห่งประเทศไทย
วันที่ 6-7 กรกฏาคม 2556 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาทได้มาเยี่ยมชมดูงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23