สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 93,355

ผู้เข้าชมปีนี้ : 4,208

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 2,161

ผู้เข้าชมวันนี้ : 164

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษาและดำเนินการรวบรวมเอกสารในการรับการประเมินภายในของสถานศึกษา

วันที่ 11 มี.ค. 2563
ผู้เข้าชม : 240
วันที่ 9-11 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษาและดำเนินการรวบรวมเอกสารในการรับการประเมินภายในของสถานศึกษา โดยผู้อำนวยการวิษณุ โพธิ์ใจ ประธานในการดำเนินงานและนิเทศให้คำแนะนำในการดำเนินงาน ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ บอร์ด ภาพวาดประกวดวันแม่และภาพวาดประกวด นิทรรศการวันอาเซียน
อบรมภาคค่ำเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2556 ได้รับความอนุเคราะห์จาก พระอาจารย์ธงชัยเฉลิมพล นววัชรวรวงศ์ นายกยุวธรรมิกชน องค์การยุวธรรมิกชนแห่งประเทศไทย
วันที่ 6-7 กรกฏาคม 2556 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาทได้มาเยี่ยมชมดูงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23