สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 93,374

ผู้เข้าชมปีนี้ : 4,227

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 2,180

ผู้เข้าชมวันนี้ : 183

พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม มอบสิ่งของพระราชทานและให้ขวัญกำลังใจ

วันที่ 19 ก.ค. 2563
ผู้เข้าชม : 27
วันที่ 17 กรกฏาคม 2563 เวลา 11.00 น. พลเรือเอกพงษ์เทพ  หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม มอบสิ่งของพระราชทานและให้ขวัญกำลังใจ แด่คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายวิษณุ โพธิ์ใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลก คณะครู นักเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก  ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมเยี่ยมชมผลงานการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนและผลผลิตที่จัดแสดงตามบูทต่าง ๆ พร้อมกับให้โอวาทกับนักเรียน ให้เป็นเด็กดี มีความสุข มีวินัย มีความรู้ มีคุณธรรม  ก่อนมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อมอบให้นักเรียนต่อไป

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ บอร์ด ภาพวาดประกวดวันแม่และภาพวาดประกวด นิทรรศการวันอาเซียน
อบรมภาคค่ำเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2556 ได้รับความอนุเคราะห์จาก พระอาจารย์ธงชัยเฉลิมพล นววัชรวรวงศ์ นายกยุวธรรมิกชน องค์การยุวธรรมิกชนแห่งประเทศไทย
วันที่ 6-7 กรกฏาคม 2556 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาทได้มาเยี่ยมชมดูงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23