สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 93,359

ผู้เข้าชมปีนี้ : 4,212

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 2,165

ผู้เข้าชมวันนี้ : 168

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมายุครบ 68

วันที่ 28 ก.ค. 2563
ผู้เข้าชม : 22
วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมายุครบ 68 พรรษาประธานพิธีโดย ผู้อำนวยการวิษณุ  โพธิ์ใจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมพ่อขุนศรีอินทราทิตย์
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ บอร์ด ภาพวาดประกวดวันแม่และภาพวาดประกวด นิทรรศการวันอาเซียน
อบรมภาคค่ำเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2556 ได้รับความอนุเคราะห์จาก พระอาจารย์ธงชัยเฉลิมพล นววัชรวรวงศ์ นายกยุวธรรมิกชน องค์การยุวธรรมิกชนแห่งประเทศไทย
วันที่ 6-7 กรกฏาคม 2556 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาทได้มาเยี่ยมชมดูงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23