สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 93,356

ผู้เข้าชมปีนี้ : 4,209

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 2,162

ผู้เข้าชมวันนี้ : 165

กิจกรรมวันภาษาไทย

วันที่ 29 ก.ค. 2563
ผู้เข้าชม : 20
วันที่ 29 กรกฏาคม 2563 ท่านผู้อำนวยการวิษณุ โพธิ์ใจ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันภาษาไทย ณ อาคารประถม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ บอร์ด ภาพวาดประกวดวันแม่และภาพวาดประกวด นิทรรศการวันอาเซียน
อบรมภาคค่ำเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2556 ได้รับความอนุเคราะห์จาก พระอาจารย์ธงชัยเฉลิมพล นววัชรวรวงศ์ นายกยุวธรรมิกชน องค์การยุวธรรมิกชนแห่งประเทศไทย
วันที่ 6-7 กรกฏาคม 2556 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาทได้มาเยี่ยมชมดูงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23