สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 93,360

ผู้เข้าชมปีนี้ : 4,213

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 2,166

ผู้เข้าชมวันนี้ : 169

ผู้อำนวยการพิษณุ โพธิ์ใจให้เกียรติกล่าวคำยินดีและหมอบช่อดอกไม้ให้เป็นขวัญกำลังใจ

วันที่ 31 ก.ค. 2563
ผู้เข้าชม : 23
วันที่ 31 กรกฎาคม  2563 เวลา 8.20น. ผู้อำนวยการพิษณุ   โพธิ์ใจให้เกียรติกล่าวคำยินดีและหมอบช่อดอกไม้ให้เป็นขวัญกำลังใจ เนื่องในโอกาสคุณครูธนพัฒน์   ศรีคำสุข ได้รับการบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ บอร์ด ภาพวาดประกวดวันแม่และภาพวาดประกวด นิทรรศการวันอาเซียน
อบรมภาคค่ำเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2556 ได้รับความอนุเคราะห์จาก พระอาจารย์ธงชัยเฉลิมพล นววัชรวรวงศ์ นายกยุวธรรมิกชน องค์การยุวธรรมิกชนแห่งประเทศไทย
วันที่ 6-7 กรกฏาคม 2556 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาทได้มาเยี่ยมชมดูงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23