สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 89,147

ผู้เข้าชมปีนี้ : 3,641

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 470

ผู้เข้าชมวันนี้ : 69

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

วันที่ 26 ก.ย. 2558
ผู้เข้าชม : 1978
ประเมินพนักงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน นี้ ดังนั้นจึงขอให้พนักงานราชการทุกท่านจัดวางเอกสารเพื่อรอรับการประเมินในวันที่ 14 และทางคณะกรรมการจะประเมินในวันที่ 15 กันยายน เวลา 09.00 น
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง