สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 109,404

ผู้เข้าชมปีนี้ : 3,879

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 3,879

ผู้เข้าชมวันนี้ : 78

การประชุมชี้แจง การเสนอชื่อโครงการ และมาตรฐาน รายละเอียดโครงการ

วันที่ 13 มี.ค. 2563
ผู้เข้าชม : 279
วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น งานฝ่ายแผนและงบประมาณ ดำเนินการประชุมชี้แจง การเสนอชื่อโครงการ และมาตรฐาน รายละเอียดโครงการ โดยผู้อำนวยการวิษณุ  โพธิ์ใจ ประธานประชุมชี้แจงและให้คำปรึกษาในการดำเนินงานจัดทำโครงการประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ บอร์ด ภาพวาดประกวดวันแม่และภาพวาดประกวด นิทรรศการวันอาเซียน
อบรมภาคค่ำเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2556 ได้รับความอนุเคราะห์จาก พระอาจารย์ธงชัยเฉลิมพล นววัชรวรวงศ์ นายกยุวธรรมิกชน องค์การยุวธรรมิกชนแห่งประเทศไทย
วันที่ 6-7 กรกฏาคม 2556 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาทได้มาเยี่ยมชมดูงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23