สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 109,405

ผู้เข้าชมปีนี้ : 3,880

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 3,880

ผู้เข้าชมวันนี้ : 79

วิดีโอ YOUTUBE

วันที่ 21 ม.ค. 2564
ชื่อวิดีโอ : โครงงาน ห้องเรียนอัจฉริยะ
วันที่ : 20 มี.ค. 2561 เวลา 11:34
รายละเอียด

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์23 จังหวัดพิษณุโลก โครงงาน ห้องเรียนอัจฉริยะ สมาชิก 1.นายบุญส่ง ทรงประทีปกุล 2.นายอัทธนีย์ อรุณสิงขริน 3.นางสาววนิชยา อินทร์เพ็ง ครูที่ปรึกษา นางสาวสุธาสินี อินสุ